Algemene Verkoopvoorwaarden voor de Verkoop van Bronzen Beelden

1. Definities en Toepasselijkheid
o Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van bronzen beelden door of namens Nanda Diel Art.
o De koper wordt geacht deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben geaccepteerd bij het plaatsen van een bestelling.
2. Aanbiedingen en Offertes
o Alle aanbiedingen en offertes van Nanda Diel Art zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
o Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, catalogi of op de website zijn zo accuraat mogelijk, maar dienen enkel als indicatie.
3. Prijzen
o De prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzend- en eventuele verpakkingskosten.
4. Betaling
o De koper dient de betaling vooraf te voldoen via de door Nanda Diel Art aangeboden betaalmethoden, tenzij anders overeengekomen.
5. Levering en Levertijd
o Nanda Diel Art streeft ernaar alle bestellingen binnen de aangegeven levertijden te verzenden. Deze levertijden zijn echter indicatief en niet gegarandeerd.
6. Retourbeleid en Annulering
o Vanwege de unieke aard van de bronzen beelden, accepteert Nanda Diel Art geen retourzendingen en biedt geen terugbetalingen aan na de voltooiing van de aankoop.
o Annulering van de bestelling is mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling zonder extra kosten. Na deze periode is annulering niet meer mogelijk.
7. Eigendomsvoorbehoud
o De geleverde bronzen beelden blijven eigendom van Nanda Diel Art tot volledige betaling is ontvangen.
8. Garantie en Aansprakelijkheid
o Nanda Diel Art biedt geen garantie op de verkochte bronzen beelden en sluit elke aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die kan voortkomen uit het gebruik van de beelden, behalve in gevallen van opzet of grove schuld van Nanda Diel Art.
9. Klachten
o Klachten over de producten moeten binnen 7 dagen na levering schriftelijk worden gemeld aan Nanda Diel Art.
10. Toepasselijk Recht
o Op alle overeenkomsten tussen de koper en Nanda Diel Art is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.